QUART.hr - Nekretnine

Agencija za poslovanje nekretninama

Ivana Generalića 3, Koprivnica
Mobile +385 98 374 977

QUART.hr Newsletter

Saznajte što ima novo preko e-maila!

Novosti

Vlasnik više ne može sam prodati svoju oranicu

100_3770Danas je i službeno započela s radom Agencija za poljoprivredno zemljište koja je zadužena za nadzor prodaje poljoprivrednog zemljišta, čime su u potpunosti stupile na snagu odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Ove odredbe zakona vezane za Agenciju bile su često branjene i osporavane. U Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja još za vrijeme Pankretićeve ere smatrali su da će se ovim zakonom izbjeći mešetarenje poljoprivrednim zemljištem, dok su kritičari smatrali da će ono biti još prisutnije. No da će se prodavatelji i zakupodavci, ali i kupci i zakupoprimci, suočavati s mogućim problemima u praksi možemo vidjeti i iz budućeg postupka prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Tako će vlasnik morati dostaviti općini ili gradu ponudu za prodaju ili zakup koja će u roku od 15 dana ponudu staviti na oglasnu ploču i službenu web stranicu. Nakon toga u roku od 30 dana zainteresirani moraju obavijestiti općinu ili grad o prihvaćanju ponude, da bi potom općina ili grad u roku od 15 dana predložila Agenciji za poljoprivredno zemljište najpovoljnijeg ponuditelja.

U roku od 15 dana Agencija potvrđuje je li postupak proveden u skladu sa zakonom ili može izjaviti pravo prvokupa. Nakon toga općina ili grad obavještavaju zakupodavca ili prodavatelja o najpovoljnijem ponuditelju te njih dvoje sklapaju ugovor i kopiju dostavljaju Agenciji. Tako je cijela procedura otegnuta na najmanje 75 dana u koje su umiješane najmanje četiri strane. Tko je bio u pravu, zagovarači ili kritičari formiranja Agencije za poljoprivredno zemljište, praksa će svakako pokazati.

  • Vlasnik više ne može sam prodati svoju oranicu