QUART.hr - Nekretnine

Agencija za poslovanje nekretninama

Ivana Generalića 3, Koprivnica
Mobile +385 98 374 977

QUART.hr Newsletter

Saznajte što ima novo preko e-maila!

Novosti

Zagrebačka banka snižava kamatu na ‘švicarce’

22Zagrebačka banka snizit će kamatnu stopu na stambene kredite u švicarskom franku za svoje klijente koji imaju redovito primanje na tekući račun u toj banci.

Kamatna stopa bit će niža za 0,55 postotnih poena, tako da će kamatna stopa za mlade iznositi 5,5%, a za standardne stambene kredite 6,0%.

Nove kamatne stope primijenit će se od 1. studenog 2010., a o konkretnim promjenama po pojedinom kreditu klijenti bi trebali biti pismeno obaviješteni početkom listopada. Na temelju prosječnog stambenog kredita vezanog uz tečaj CHF (u vrijednosti 111.000 CHF, rok otplate 20 godina) prosječni mjesečni anuitet će biti niži za oko 160 kuna (cca 2.000 godišnje uštede).

Banka je donijela navedenu odluku, tvrde, kako bi olakšali otplatu kredita klijentima kojima je mjesečni anuitet značajno porastao uslijed rasta tečaja švicarskog franka, na što sama banka nema nikakav utjecaj.

Izvor: Pametna kuna

  • Zagrebačka banka snižava kamatu na