QUART.hr - Nekretnine

Agencija za poslovanje nekretninama

Ivana Generalića 3, Koprivnica
Mobile +385 98 374 977

QUART.hr Newsletter

Saznajte što ima novo preko e-maila!

Novosti

Kupnja prve nekretnine oslobođena poreza

ysdPrema Vladinu prijedlogu ubuduće će se zbrajati površine svih građevina stambene namjene u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu građanina i članova njegove uže obitelji, kao i vrijednosti svih tih nekretnina

Izmjenama Zakona o porezu na promet nekretninama prije osam godina uvedeno je oslobođenje od plaćanja poreza za kupnju prve nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje, a ta odredba, unatoč nekim najavama, neće biti ukinuta, no doživjet će određene izmjene.

Naime, prema Vladinu prijedlogu koji će se ovoga tjedna naći pred saborskim zastupnicima, ubuduće će se zbrajati površine svih građevina stambene namjene u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu građanina i članova njegove uže obitelji, kao i vrijednosti svih tih nekretnina. Dosad se gledala samo površina nekretnine koja se kupuje, odnosno kojom se rješava stambeno pitanje.

Ubuduće tako porez na promet nekretnina neće plaćati građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu, stan ili kuću, kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje, ako su kumulativno ispunjeni uvjeti da površina nekretnine, ovisno o broju članova uže obitelji, ne prelazi određenu površinu. Za jednu osobu to je do 50 četvornih metara, za dvije osobe do 65, za tri do 80, a za četiri do 90 kvadrata.

Peteročlane obitelji mogu imati stambenu površinu do 100 četvornih metara a da ne plate porez, one sa šest članova do 110, a one sa sedam i više članova do 120 kvadrata. Dakle, građanin koji traži oslobađanje od poreza na promet nekretnina i članovi njegove uže obitelji ne smiju u vlasništvu ili suvlasništvu imati stanove ili kuće čija je ukupna, zbrojena, površina jednaka, veća ili do najviše 10 kvadrata manja od zakonom propisanih površina.

Ako površina nekretnine prelazi zadane površine, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine. Ujedno, porez na promet nekretninama kojeg je građanin zbog ispunjenja navednih uvjeta bio oslobođen, plaća se naknadno ako se nekretnina u roku tri godine proda ili iznajmi.

Kako su objasnili iz Ministarstva financija, izmjene Zakona donose se radi ekspeditivnijeg rješavanja broja prijava poreza na promet nekretnina u kojima se traži priznavanje prava na porezno oslobođenje za kupnju prve nekretnine te nedvojbenog tumačenja stjecanja tog prava, s obzirom na to da je dosad u praksi bilo nedoumica.

Budući da se tim izmjena osigurava i rasterećenje Porezne uprave, one se donose i kao kratkoročna mjera iz Programa gospodarskog oporavka. Predložene izmjene i dopune, navode u Ministarstvu, predstavljaju pravnu osnovu za stvaranje informatičkih preduvjeta u postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina.

Točnije, izradit će se informatička rješenja kojima bi sam sustav, s osnove generiranja podataka, signalizirao obvezu, primjerice, naknadnog obračuna poreza na promet nekretnina u predmetima u kojima je porezni obveznik bio oslobođen plaćanja poreza ili, pak, donošenje optužnih prijedloga u postupcima gdje porezni obveznik nije pravodobno prijavio nastanak porezne obveze. Na taj će se način ujedno omogućiti brže rješavanje prijava poreza na promet nekretnina, odnosno znatno će se skratiti vrijeme obrade predmeta.

Također, preciznije se definira pojam porezne osnovice, kao i postupak njezina utvrđivanja. U većem broju prometa nekretninama, ako je ukupan iznos naknade koju isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu, porezna osnovica utvrđivat će se iz isprave o stjecanju nekretnine.

Ako je, pak, iznos iskazan u ispravi o stjecanju manji, Porezna uprava procjenjivat će tržišnu vrijednost na temelju usporednih podataka o kretanju tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina s približno istog područja u približno isto vrijeme. Takvim će se postupkom onemogućiti diskrecijsko pravo ovlaštenog službenika da samostalno procjenjuje poreznu osnovicu.

U Ministarstvu financija smatraju da će takav postupak rezultirati i ostvarivanjem većih prihoda od poreza na promet nekretnina. Ako je, pak, riječ o nekretninama za koje nema usporednih podataka, porezna osnovica utvrđivat će se vještačenjem stručne osobe koju će imenovati pročelnik područnog ureda Porezne uprave.

Među ostalim, izmjenama su preciznije definirani i slučajevi u kojima se porez na promet nekretnina može naknadno utvrditi, a informatička podrška onemogućit će stjecanja »duplog«, već jednom iskorištenog prava na oslobođenje od poreza.

Kako doznajemo, dosadašnja praksa je pokazala kako mnogo žalbi na porezna rješenja služi samo kao odgoda plaćanja poreza te je stoga najnovijim izmjenama propisano da žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Ostale izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina usmjerene su na usuglašavanje zakonskih odredbi s promjenama u drugim propisima, primjerice, odredbe o ugovoru o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Izvor: Vjesnik

  • Kupnja prve nekretnine oslobođena poreza