QUART.hr - Nekretnine

Agencija za poslovanje nekretninama

Ivana Generalića 3, Koprivnica
Mobile +385 98 374 977

QUART.hr Newsletter

Saznajte što ima novo preko e-maila!

Novosti

U roku tri godine mora se etažirati 80 posto zgrada

112Prema izmjenama Zakona o vlasništvu, povjerenici stanara moraju u roku tri godine pokrenuti postupak etažiranja zgrada, i to bez nužne suglasnosti svih stanara, što je preduvjet sređivanja zemljišnih knjiga i dobivanja vlasničkog lista. U Europskoj uniji samo se u etažiranoj zgradi može prodati stan.U nas je pak, unatoč odluci Hrvatskog sabora da se do početka 2010. godine srede zemljišne knjige i katastar, samo 20-ak posto zgrada u kojima je jasno određeno koji su dijelovi zajednički, a koji privatni.Zbog toga je u Hrvatskoj većina nekretnina samo mrtvi kapital jer vlasnik neetažiranog stana ne može dobiti vlasnički list, odnosno ne može ostvariti sva prava svojega vlasništva, primjerice, založno pravo da mu banka prizna stan za hipoteku pri podizanju kredita, niti njihovi nasljednici takvo vlasništvo mogu prenijeti na sebe.

Budući da je prošao rok koji je, po naputku Europske komisije, Hrvatski sabor odredio za sređivanje gruntovnice i katastra, potkraj prošle godine provedena je izmjena i dopuna zakonske regulative kojom je sređivanje Knjige položenih ugovora i Glavne knjige produljeno do početka 2015. godine.

Mirko Sabljar, vlasnik agencije za nekretnine Dom Commerce iz Đakova, rekao nam je kako je početkom godine prihvaćen zakon o izmjenama i dopunama zakona o vlasništvu prema kojem je utvrđeno da je povjerenik stanara obvezan u roku tri godine od prihvaćanja zakona pokrenuti postupak etažiranja zgrade, a posebnim pravilnikom će se utvrditi način na koji će se taj postupak obavljati.

Predstavnik stanara u zgradi moći će pokrenuti postupak etažiranja bez suglasnosti svih stanara, što dosad nije bio slučaj, a ako netko od stanara ne bude zadovoljan etažiranjem, moći će podnijeti žalbu mjerodavnom sudu. Obveza prije ulaska u EU Zakonskom regulativom moralo bi se izbjeći nestručno etažiranje i utvrdilo bi se, među ostalim, tko je mjerodavan za postupak etažiranja. Sabljar nam je potvrdio da trenutačno 80 posto stanova nije etažirano, što je znatno manje od 90 posto, koliko ih je bilo 90-ih godina.

Kako bi se stanovi upisani u Knjigu položenih ugovora i njihovi vlasnici prepisali u gruntovnicu, potrebno je precizno utvrditi etažni udjel pojedinog stana, a za cijelu zgradu površine pomoćnih prostorija, zemljišta zgrade i ostaloga što je vlasnički dio zgrade, odnosno zajedničko vlasništvo stanara. Etažiranje košta 7 do 15 kuna po četvornome metru korisne površine plus PDV, što će vlasnici stanova morati platiti u sljedeće tri godine.

Prije ulaska u EU Hrvatska mora riješiti pitanje vlasništva ne samo stanova nego i poslovnih prostora u neetažiranim zgradama, ali i, primjerice, zemljišta uz obalu koje nije bilo predmet pretvorbe. Taj golemi posao morat će se žurno riješiti, a pri Ministarstvu pravosuđa formiranje i posebni ured za te poslove, a trebao bi omogućiti da se svi vlasnici nekretnina mogu legitimirati vlasničkim listom - jedinim dokumentom vlasništva koj i priznaje Europska unija.

Izvor/autor: Business.hr/PressCut

  • U roku tri godine mora se etažirati 80 posto zgrada
  • U roku tri godine mora se etažirati 80 posto zgrada