QUART.hr - Nekretnine

Agencija za poslovanje nekretninama

Ivana Generalića 3, Koprivnica
Mobile +385 98 374 977

QUART.hr Newsletter

Saznajte što ima novo preko e-maila!

Impressum

Tvrtka: QUART društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama

Skraćeni naziv: QUART d.o.o.

Sjedište i adresa: HR-Koprivnica, J.J. Strossmayera 17                            

Osnovna djelatnost:  Agencija za poslovanje nekretninama

Pravni oblik:  društvo s ograničenom odgovornošću

Matični broj (MB): MB: 2531291

OIB: 80673631175

Matični broj subjekta (MBS): 010074461

Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru                                     

Temeljni kapital Društva: 20.000,00 kn; uplaćen je u cijelosti                                             

Godina osnivanja: 2009.

Žiro račun: 2402006-1100554554

Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka                             

Predsjednik Uprave: Zlatko Lukačević