QUART.hr - Nekretnine

Agencija za poslovanje nekretninama

Ivana Generalića 3, Koprivnica
Mobile +385 98 374 977

QUART.hr Newsletter

Saznajte što ima novo preko e-maila!

Usluge

QUART d.o.o. posreduje kod kupnje, prodaje, najma ili zamjene nekretnine između kupca, odnosno stranke koja potražuje nekretninu i prodavatelja, odnosno stranke koja otuđuje nekretninu. Agencija će obaviti radnje radi prezentacije nekretnine na tržištu kako bi dovela u vezu prodavatelja i kupca, odnosno obavila usluge posredovanja.

Kako bi mogli što kvalitetnije prezentirati Vašu nekretninu potrebno je da nam stavite na raspolaganje slijedeću dokumentaciju:

  • vlasnički list
  • kopiju katastarskog plana
  • urbanističke uvjete ili izvod iz prostornog plana iz kojeg je vidljivo što je predviđeno za predmetnu lokaciju (ukoliko se radi o zemljištu), lokacijsku ili građevinsku dozvolu
  • detaljni opis nekretnine (podaci o kvadraturi, tlocrti…)
  • fotografije nekretnine
  • ostale podatke ukoliko ih imate i važni su za predmetnu nekretninu